Skip to content
Home » Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez HELFO, jeśli mieszkasz w Norwegii

Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez HELFO, jeśli mieszkasz w Norwegii

Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez Helfo, jeśli mieszkasz w Norwegii

Jeśli jesteś mieszkańcem Norwegii, który ma prawo do opieki zdrowotnej w Norwegii, możesz wybrać dostęp do opieki zdrowotnej za granicą w innych krajach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje również Islandię, Liechtenstein i Wielką Brytanię) lub Szwajcaria i Helfo mogą pokryć lub zwrócić Twoje wydatki. Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez Helfo może być dla Ciebie opcją.

Zawsze radzimy poprosić o uprzednią zgodę Helfo przed skorzystaniem z leczenia za granicą (więcej informacji poniżej). Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie we wszystkich przypadkach możliwe jest aby wcześniej uzyskać zgodę na leczenie za granicą. Na przykład nie można złożyć wniosku przed leczeniem, jeśli było się w wypadku podczas wakacji.

Poniżej znajdziesz wszystkie możliwe opcje opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo w Norwegii oraz opcje refundacji, jeśli już zapłaciłeś za leczenie.

Doraźne lub konieczne leczenie za granicą według państwowej drodze EKUZ. Opieka zdrowotna w nagłych wypadkach za granicą refundowana przez Helfo Norway.

Droga EKUZ – ubiegaj się o zwrot pieniędzy, jeśli już korzystałeś z opieki zdrowotnej. Dotyczy to tylko nagłych przypadków lub zabiegów wykonywanych bez opóźnienia. Ponadto dostawcy za granicą musieli być publiczni, a nie prywatni.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w Norwegii daje Ci prawo do dostępu do niezbędnej, zapewnione przez państwo publicznej opieki zdrowotnej w innym kraju UE/EOG. Świadczone leczenie odbywa się na takich samych warunkach i po takich samych kosztach (w niektórych krajach bezpłatnie) jak osoby ubezpieczone w tym kraju. Karta EKUZ daje dostęp do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu. Świadczenia objęte ubezpieczeniem obejmują na przykład leczenie w nagłych wypadkach, leczenie chorób przewlekłych lub już istniejących, a także ciążę i poród. Możesz korzystać z karty EKUZ podczas podróży za granicę lub na wakacjach w innym państwie UE/EOG.

Służby zdrowia nie przyjeły Twojej karty EKUZ lub nie mogłeś z niej skorzystać? Nadal możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy lub poprosić Helfo o pokrycie rachunku.

O czym należy pamiętać, aby ubiegać się o zwrot za pośrednictwem drogi EKUZ:

 • Leczenie musiało być zapewnione przez państwo;
 • Dostawca musiał mieć umowę z państwem na świadczenie tej usługi;
 • Odwiedziłeś kraj tymczasowo (praca, wakacje itp.);
 • Możesz aplikować nie później niż 6 miesięcy po zabiegu. Jeśli w trakcie ciągłego pobytu w szpitalu wykonano kilka zabiegów, termin zaczyna biec od daty wypisania ze szpitala. Na przykład, jeśli miałeś wypadek samochodowy w Hiszpanii i potrzebowałeś operacji i fizjoterapii, okres końcowy składania wniosku wynosi 6 miesięcy po opuszczeniu szpitala, aby ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w szpitalu i ostatnią wizytę fizjoterapeutyczną w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia fizjoterapeutycznego.

Droga dyrektywy (opieka już otrzymana) – złóż wniosek o refundację w Norwegii. Jeśli otrzymałeś opiekę zdrowotną za granicą w prywatnej klinice/szpitalu i zapłaciłeś za nią. Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez Helfo jest możliwa nawet jeśli wybrałeś prywatną klinikę.

Możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia odbytego za granicą, nawet jeśli usługodawca był prywatny, a Ty zorganizowałeś leczenie. Musiałeś zapłacić za leczenie w państwowym szpitalu za granicą jako prywatny (płacący) pacjent? Droga dyrektywy UE daje wszystkim osobom legalnie mieszkającym w Norwegii prawo do otrzymania zwrotu kosztów leczenia za granicą. W ramach drogi dyrektywnej możesz otrzymać leczenie planowe i doraźne zapewniane przez dowolną klinikę lub szpital. Innymi słowy, możesz otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli otrzymane leczenie które zostałoby Ci zaoferowane w Norwegii.

Dyrektywa transgraniczna UE obejmuje całą świadczoną lub przepisaną opiekę zdrowotną, która jest taka sama lub równoważna z leczeniem w Norwegii. Oznacza to, że jeśli miałbyś dostęp do leczenia w Bergen, możesz skorzystać z niego w Warszawie. Dyrektywa transgraniczna UE obejmuje również recepty na leki i urządzenia medyczne.

W niektórych sytuacjach Helfo może nalegać, żebyś musiał przejść te same kroki, jeśli miałbyś otrzymać leczenie w Norwegii. Oznacza to, że Helfo ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli miałeś operację bez uprzedniej konsultacji. To jest droga, którą musi przejść każdy pacjent w systemie Helfo.

W porównaniu z EKUZ, droga dyrektywy UE zapewnia dostęp do leczenia w nagłych wypadkach i niezbędnego leczenia w sektorze prywatnym. W przypadku pogorszenia się Twojego stanu zdrowia i braku szpitali państwowych w pobliżu, możesz skorzystać z drogi dyrektywy i wnioskować o zwrot kosztów. Prywatne szpitale zwykle nie akceptują EKUZ, ale możliwe jest opłacenie leczenia i ubieganie się o zwrot pieniędzy.

O czym należy pamiętać, aby ubiegać się o zwrot za pośrednictwem drogi dyrektywy UE:

 • Leczenie może być prowadzone przez państwowe lub prywatne kliniki/szpitale;
 • Leczenie można wcześniej ustalić;
 • Ta opcja nie jest dostępna, jeśli leczenie odbyło się w Szwajcarii;
 • Możesz aplikować nie później niż 6 miesięcy po zabiegu. Jeśli w trakcie ciągłego pobytu w szpitalu wykonano kilka zabiegów, termin zaczyna biec od daty wypisania ze szpitala. Na przykład, jeśli miałeś protezę stawu biodrowego w Chorwacji, okres zakończenia składania wniosku wynosi 6 miesięcy po opuszczeniu szpitala.

Planowane leczenie na podstawie dyrektywy transgranicznej

Droga dyrektywy (planowanie wyjazdu za granicę) – złóż wniosek o zezwolenie na wyjazd za granicę. Możesz złożyć wniosek i otrzymać zgodę na planowaną opiekę zdrowotną za granicą w prywatnej klinice/szpitalu. Z drogą Dyrektywy możliwa jest opieka zdrowotna za granicą opłacana przez Helfo.

Jeśli masz prawo do publicznych usług zdrowotnych Helfo w Norwegii, możesz zdecydować się na „kupienie” tych usług medycznych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje również Islandię i Liechtenstein. Będziesz musiał zapłacić z góry, a koszt zostanie zwrócony przez Helfo. Wymagania zwrotu Helfo. Przewiduje to dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (dyrektywa UE 2011/24/UE, pdf).

Otrzymasz zwrot do wysokości kosztów publicznej opieki zdrowotnej w Norwegii lub kosztów leczenia za granicą, jeśli jest on niższy. Helfo może zwrócić część kosztów podróży odpowiadającą kwocie, którą otrzymalibyście w Norwegii. Ale inne koszty, takie jak hotele, mogą nie zostać zwrócone.

Aby kwalifikować się do refundacji usług zdrowotnych w innym kraju na podstawie Dyrektywy:

 1. Zakwalifikuj się do publicznej opieki zdrowotnej w Norwegii.
 2. Miej skierowanie od pracownika służby zdrowia w Norwegii lub lekarza za granicą. Aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej za granicą, możesz skorzystać ze skierowania od swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty w zakresie publicznej opieki zdrowotnej w Norwegii.
 3. Umów się na konsultację z lekarzem za granicą. Jeśli masz operację, musisz odbyć konsultację za granicą.
 4. Wyjedź za granicę w celu uzyskania opieki zdrowotnej.
 5. Uzyskaj uprzednią zgodę z Helfo (nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. Helfo poinformuje Cię o możliwej kwocie zwrotu).
 6. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli planujesz leczenie w Szwajcarii;
 7. Będziesz musiał dostarczyć informacje (dokumenty medyczne i faktury/rachunki) dotyczące leczenia za granicą w ciągu 6 miesięcy po leczeniu. Jeśli podczas ciągłego pobytu w szpitalu wykonano kilka zabiegów, termin zaczyna biec od daty wypisania ze szpitala.

Planowane opieka zdrowotna w systemie państwowym za granicą – S2/E112 ROUTE Norway

Droga S2/E112 – złóż wniosek o zezwolenie na wyjazd za granicę w celu uzyskania planowanej opieki zdrowotnej za granicą w państwowej przychodni/szpitalu. Zazwyczaj w przypadku gdy potrzebujesz wysoce specjalistycznego leczenia, a usługi nie są dostępne w Norwegii. Opieka zdrowotna za granicą opłacana przez Helfo jest możliwa i może być rozwiązaniem w Twojej sytuacji.

Jeśli mieszkasz w Norwegii i potrzebujesz leczenia, które nie jest dostępne w Norwegii, możesz skorzystać z programu leczenia za granicą (S2/E112). Aby uzyskać leczenie, którego potrzebujesz w innym kraju w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG obejmuje również Islandię, Liechtenstein i Norwegię) lub Szwajcarię.

Nie będziesz musiał zapłacić za leczenie w całości za pomocą S2/E112. Prawie wszystkie płatności będą dokonywane między Helfo a szpitalem. Szpital poprosi Cię o zapłatę tylko wtedy, gdy pacjent z ich kraju zostanie poproszony o zapłatę. Na przykład, jeśli w kraju Twojego leczenia pacjent musi zapłacić 100 EUR za pobyt w szpitalu, tak samo będziesz!

Wszystkie zabiegi zgodnie z S2/E112 muszą być zgodne z norweskim prawem i albo niedostępne w Norwegii, albo niedostępne w medycznie uzasadnionym terminie w Norwegii. Helfo uwzględni Twój aktualny stan zdrowia oraz prawdopodobny przebieg Twojej choroby lub stanu.

Twój konsultant będzie musiał potwierdzić, że potrzebujesz leczenia za granicą. Będziesz musiał podać informacje:

 • that you are entitled to necessary specialist healthcare (investigation or treatment);
 • referral letter to the specialist health service from a Norwegian health professional;
 • that treatment will be performed in the public sector and that hospital abroad is willing to accept the form EU/EEA form E112 (NO);
 • on patient care records and/or discharge summary.
 • że masz prawo do niezbędnej specjalistycznej opieki zdrowotnej (badania lub leczenia);
 • skierowanie do specjalistycznej służby zdrowia od norweskiego pracownika służby zdrowia;
 • że leczenie będzie wykonywane w sektorze publicznym i że szpital za granicą jest skłonny zaakceptować formularz UE/EOG E112 (NO);
 • dokumentacji opieki nad pacjentem i/lub podsumowaniu wypisu.

Leczenie w Polsce

Leczenie w Polsce – Dlaczego Warto Wybrać Polskę jako Destynację Medyczną!

Dlaczego powinieneś wybrać się na leczenie do Polski? Leczenie w Polsce –  wiemy dlaczego powinieneś wybrać się do Polski! Masz prawo do uzyskania prywatnego leczenia w Polsce w przypadku wielu chorób, oczywiście pod warunkiem, że za nie zapłacisz. Leczenie w Polsce może być wykonane w prywatnym szpitalu lub klinice specjalistycznej. Może ono również obejmować leczenie stomatologiczne, chirurgię plastyczną, chirurgię ortopedyczną, chirurgię ginekologiczną, leczenie niepłodności lub leczenie żylaków. 

Jeśli chcesz uzyskać prywatne leczenie w Polsce, kiedy:

 • leczenie, którego potrzebujesz, nie jest dostępne przez HELFO. Na przykład chirurgia estetyczna, leczenie stomatologiczne, leczenie niepłodności lub leczenie żylaków;
 • gdy lista oczekujących do danego zabiegu przez HELFO jest długa a Ty nie chcesz czekać. Generalnie powinieneś otrzymać pomoc przez HELFO w ciągu 18 tygodni, ale bardzo często okres oczekiwania się wydłuża;
 • chcesz wykonać operacje w najdogodniejszym dla Ciebie terminie. Wyjeżdżając do Polski, możesz zdecydować, kiedy dany zabieg wykonać, aby nie kolidowało to z Twoimi planami;
 • chcesz być leczony przez najlepszych specjalistów. Będziesz mógł wybrać lekarza, który jest specjalistą w danej dziedzinie medycyny, nie musisz godzić się na niedoświadczonych lekarzy;
 • chcesz skonsultować opinię na temat Twojego leczenia, którą otrzymałeś w HELFO. W ciągu kilku lat istnienia firmy spotykaliśmy się z wieloma przypadkami, gdzie diagnoza od lekarza angielskiego była całkowicie odmienna od diagnozy lekarza polskiego;
 • niezbędne do wykonania badanie nie jest dostępne w HELFO. Natomiast w Polsce całkowite przebadanie organizmu można wykonać w ciągu jednego dnia.

Doświadczenie firmy Medrefund z dnia na dzień rośnie

Nie chodzi jedynie o doświadczenie odnośnie odzyskiwania kosztów za leczenie w Polsce ale także o to, jak wygląda proces uzyskania pomocy lekarskiej w Norwegii. Informacje na ten temat, pochodzące od Klientów zaskakują nas niemal codziennie. W związku z tym, że każdego dnia kontaktuje się z nami około kilkunastu osób, jesteśmy na bieżąco informowani jak z pacjentami obchodzi się HELFO. Przypadki są różne, od tych mniej poważnych aż po takie, które są naprawdę niebezpieczne dla zdrowia. Nie mniej jednak dla każdego z naszych Klientów jego przypadek jest najważniejszy, co jak najbardziej jest dla nas zrozumiałe. W obecnej chwili czas oczekiwania do specjalisty w UK to minimum kilka, a czasem nawet kilkanaście tygodni. Sam ten fakt  świadczy o tym, że pacjenci są lekceważeni a ich sprawy bagatelizowane.

Leczenie paracetamolem w przypadku gdy  polscy specjaliści informują, że konieczna jest natychmiastowa operacja, zalecona rehabilitacji wówczas gdy lekarze w Polsce kategorycznie zabraniają jej wykonania z uwagi na odwrotny skutek- to tylko kilka przykładów jak działa opieka medyczna w Norwegii. Również odpowiednim dowodem na to, że angielska opieka medyczna pozostawia wiele do życzenia jest przykład Klienta, któremu dolegały bóle kręgosłupa a GP zalecił stosowanie leków przeciwdepresyjnych, wówczas gdy lekarz w Polsce zalecił niezwłoczną operację kręgosłupa. Po takich sytuacjach sama myśl o kontakcie i konieczności skorzystania z usług HELFO sprawia. Polacy mieszkający w Norwegii decydują się na diagnostykę i leczenie w Polsce. Powyższe informacje pochodzą od naszych Klientów i są żywym przykładem na to, że decyzja o podjęciu leczenia w Polsce jest najwłaściwszym wyborem.

Co warto wiedzieć o leczeniu w Polsce?

Przed podjęciem prywatnego leczenia w Polsce warto pomyśleć o następujących rzeczach:

 • zastanów się, co będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.
 • czy chcesz otrzymać jedynie prywatne leczenie w klinice w Polsce czy może jednocześnie chcesz je połączyć z urlopem w Polsce?
 • chcesz wybrać szpital prywatny specjalizujący się w jednej dziedzinie czy wybrać szpital lub klinikę w Polsce, gdzie lekarze mogą poradzić sobie z wszelkimi powikłaniami.
 • pacjenci, którzy otrzymali leczenie prywatne w Polsce, są również uprawnieni do leczenia w ramach HELFO w przypadku jakichkolwiek komplikacji.

 HELFO pokryje koszty leczenia w Polsce.

Wszelkimi formalnościami związanymi z procesem refundacji zajmie się polskojęzyczny zespół firmy MedRefund. Jako Polak mieszkający w Norwegii masz prawo leczyć się w Polsce a HELFO pokryje koszty z tym związane. Stało się to możliwe dzięki nowym przepisom ustanowionym w Parlamencie Europejskim. Według nowej dyrektywy Unii Europejskiej pacjent mieszkający na stałe w Norwegii ma prawo do wyboru dostawcy usług medycznych w zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i może legalnie uzyskać zwrot pieniędzy za leczenie z HELFO. Nie zwlekaj i skontaktuj się z MedRefund by umówić się na wizytę u lekarza i uzyskać refundację za:

 • ortopedia – Artroskopia kolana, Operacje kręgosłupa, Endoproteza biodra, Przepuklina dyskowa;
 • zabiegi ginekologiczne – Torbieli jajnika, Podniesienie macicy, Waginoplastyka, Nietrzymanie Moczu, Endometrioza;
 • zabiegi plastyczne – Zmniejszenie piersi, Abdominoplastyka, Operacja Przegrody Nosowej, Labioplastyka;
 • chirurgia ogólna – Operacje przepukliny, Operacja hemoroidów, Kamieni żółciowych;
 • i wiele innych