Home » Zwrot kosztów leczenia za granicą od HSE dla mieszkańców Irlandii

Zwrot kosztów leczenia za granicą od HSE dla mieszkańców Irlandii

Zwrot kosztów leczenia za granicą od HSE dla mieszkańców Irlandii

Czy wiesz, że jeśli mieszkasz w Irlandii możesz mieć również stały dostęp do opieki zdrowotnej w innych krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także Szwajcarii? Możesz uzyskać od HSE zwrot kosztów leczenia za granicą zarówno w przypadku planowanego, jak i niespodziewanego leczenia!

Zawsze doradzamy, aby jeszcze przed rozpoczęciem leczenia za granicą uzyskać odpowiednią zgodę od HSE. Nie oznacza to jednak, że nie możesz uzyskać zwrotu pieniędzy, jeśli musiałeś/musiałaś nagle skorzystać z opieki zdrowotnej, na przykład na skutek wypadku podczas wakacji.

Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki dotyczące możliwości uzyskania zwrotu kosztów leczenia za granicą od HSE. Wybierz to rozwiązanie, które najlepiej pasuje do Twojej sytuacji lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

Nieplanowane leczenie w szpitalu publicznym za granicą – proces postępowania

Zwrot kosztów leczenia na podstawie karty EKUZ

Jeśli zostało Ci udzielone konieczne, nieplanowane leczenie na terenie UE lub UOG, należy Ci się zwrot kosztów leczenia od HSE na podstawie karty EKUZ. Ważne jest jednak, że możesz skorzystać tylko z usług leczenia publicznego, nie prywatnego. Leczenie odbywa się na takich samych warunkach i po takich samych kosztach (w niektórych krajach bezpłatne), jak u osoby ubezpieczonej w danym kraju – w związku z tym możesz uzyskać częściowy lub całkowity zwrot kosztów leczenia.

Lekarz nie zaakceptował Twojej karty EKUZ? Wystąpiły problemy administracyjne? Nie miałeś/aś jej przy sobie w placówce medycznej? Nadal możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy od HSE!

Warunki uzyskania zwrotu kosztów leczenia od HSE na podstawie karty EKUZ:

 • Leczenie odbywało się w placówce publicznej,
 • Usługodawca musiał mieć podpisaną odpowiednią umowę z państwem na świadczenie takiej usługi,
 • Odwiedziłeś/aś kraj tymczasowo (np. praca, wakacje).

Zwrot kosztów na podstawie dyrektywy transgranicznej

Jeśli otrzymałeś/aś i zapłaciłeś/aś za opiekę zdrowotną za granicą w prywatnej placówce, możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od HSE. Zgodnie z dyrektywą UE wszystkie osoby legalnie mieszkające w Irlandii otrzymują zwrot kosztów leczenia za granicą. Pamiętaj jednak, że uzyskany zwrot będzie równy kosztom, które Twój system ubezpieczeniowy musiałby ponieść za leczenie w Irlandii. W związku z tym nie ma tu pewności, że uzyskasz 100% zwrot pieniędzy.

Skorzystanie z dyrektywy transgranicznej jest przydatne, gdy w Irlandii musisz czekać zbyt długo na leczenie. Wówczas z leczenia, z którego mógłbyś/mogłabyś skorzystać w Dubinie, możesz skorzystać w Warszawie. Dyrektywa transgraniczna UE obejmuje również leki na receptę i wyroby medyczne. Warto jednak wiedzieć, że HSE ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli miałeś operację bez uprzedniej konsultacji. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie wymagane kroki – warto w tym procesie skorzystać ze wsparcia specjalistów.

W porównaniu do EKUZ, dyrektywa UE zapewnia dostęp do nagłych i niezbędnych zabiegów w sektorze prywatnym. W przypadku pogorszenia się twojego stanu zdrowia i braku szpitali państwowych w pobliżu, możesz skorzystać z wniosku o zwrot kosztów w ramach dyrektywy. Prywatne szpitale zwykle nie akceptują EKUZ, ale możliwe jest opłacenie leczenia i ubieganie się o zwrot pieniędzy po powrocie do Irlandii.

Planowane leczenie na podstawie dyrektywy transgranicznej

Jeżeli czeka Cię planowane leczenie za granicą, możesz złożyć wniosek w HSE o zezwolenie na wyjazd i uzyskanie zwrotu kosztów. Jeżeli masz prawo do świadczeń publicznych w Irlandii, możesz uzyskać również dostęp do tych samych usług w systemie prawnym za granicą. Warunkiem jest skorzystanie z leczenia w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje również Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia od HSE, musisz najpierw sam opłacić leczenie, a pieniądze zostaną Ci zwrócone w późniejszym terminie. Zwrot kosztów leczenia będzie uiszczany na podstawie dyrektywy transgranicznej.

Pamiętaj jednak, że uzyskasz zwrot kosztów leczenia za granicą tylko jeśli będzie on niższy niż w Irlandii. Zwrot natomiast nie obejmuje innych kosztów, takich jak na przykład podróż czy też nocleg.

Jeśli chcesz otrzymać zwrot kosztu planowanego leczenia w szpitalu publicznym, musisz przejść przez następujące kroki:

 • Zakwalifikować się do publicznej opieki zdrowotnej w Irlandii.
 • Uzyskać skierowanie od lekarza (od swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty w zakresie publicznej opieki zdrowotnej) w Irlandii.
 • Umówić się na konsultację z lekarzem za granicą. Jeśli masz zaplanowaną operację, musisz odbyć konsultację za granicą.
 • Wyjechać za granicę w celach zdrowotnych.
 • Uzyskać uprzednią zgodę HSE (irlandzkiego NFZ – nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. HSE poinformuje Cię o możliwej kwocie zwrotu).

Leczenia na podstawie formularza S2/E112

Możesz złożyć wniosek i otrzymać zgodę na otrzymanie planowanej opieki zdrowotnej za granicą w prywatnej klinice/szpitalu, a także zwrot kosztów. Warunkiem jest posiadanie prawa do publicznych świadczeń zdrowotnych HSE w Irlandii. Wówczas możesz zdecydować się na skorzystanie z tych samych usług medycznych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który obejmuje również Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Prawie wszystkie płatności będą dokonywane między HSE (irlandzkim NFZ) a szpitalem. Szpital poprosi cię o zapłatę tylko wtedy, gdyby pacjent z ich kraju został w tej sytuacji poproszony o zapłatę. Na przykład, jeśli w kraju Twojego leczenia pacjent musi zapłacić 100 EUR za pobyt w szpitalu, Ty również musisz. Wszystkie zabiegi na podstawie S2/E112 muszą być zgodne z irlandzkim prawem i dostępne w Irlandii, albo niedostępne czasowo w wymaganym terminie w Irlandii.

Warunki uzyskania zwrotu kosztów leczenia od HSE na podstawie formularza S2/E112:

 • Usługa jest konieczna z medycznego punktu widzenia i zaspokoi Twoje potrzeby, jako pacjenta.
 • Leczenie nie jest leczeniem eksperymentalnym ani testowym.
 • Leczenie będzie prowadzone w sektorze publicznym.
 • Będziesz leczony w szpitalu, który zaakceptuje formularz „Formularz UE/EOG E112 (IE).
 • Koszt leczenia jest faktycznie taki, jak wskazano.