Home » Home » Valsts apmaksāta veselības aprūpe ārzemes, ja dzīvojat Īrijā

Valsts apmaksāta veselības aprūpe ārzemes, ja dzīvojat Īrijā

Valsts apmaksātā veselības aprūpe ārzemēs, ja dzīvojat Īrijā 
veselības aprūpe ārzemes

Ja dzīvojat Īrijā, Jums ir tiesības izvēlēties saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārzemēs! Veselības aprūpe ārzemēs personām, kuras dzīvo Īrijā. Pakalpojumus var saņemt citās  Eiropas Savienības (ES) t.sk. Latvijā, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (EEZ ietver Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) vai Šveicē. Īrijas HSE var apmaksāt vai atmaksās jūsu izdevumus. Ja esat Latvijas pilsonis, kurš dzīvo Īrijā un dodaties uz Latviju ārstēties, Jūs dodaties uz ārvalstīm, jo sociālo un veselības pakalpojumu ietvaros par Jums ir atbildīga Īrija.

Pirms dodaties ārstēties uz ārvalstīm saņemt plānveida pakalpojumus, mēs vienmēr iesakām saņemt atļauju no HSE. Taču mēs apzināmies, ka ne visos gadījumos tas ir iespējams, piemēram, ja atvaļinājuma laikā notika negadījums, vai ir problēmas piekļūt pie specialista Īrijā.

Zemāk jūs atradīsiet visas iespējamos gadījumus, kad varat saņemt Īrijas apmaksātu veselības aprūpi ārvalstīs. Kā arī gadījumu, kad varat saņemt atmaksu, ja par pakalpojumiem jau samaksāts.

Saņemta neatliekamā vai nepieciešamā veselības aprūpe ārzemes, kuru sniedza valsts vai pašvaldības ārstniecības iestāde – EVAK ceļš.

EVAK ceļš Jums dod iespēju piesakieties naudas atmaksai, ja jau esat tā ir saņemta un par to ir samaksāts. Tas attiecas tikai uz neatliekamajiem gadījumiem vai ārstēšana bija nepieciešama bez kavēšanās. Turklāt ārstniecības iestāde vai ārsts pakalpojuma saņemšanas valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) dod tiesības piekļūt medicīniski nepieciešamai valsts nodrošinātai veselības aprūpei citā  ES/EEZ valstī. 

Ārstēšana ārvalstīs tiek nodrošināta pie tādiem pašiem nosacījumiem un par tādu pašu samaksu (dažās valstīs bez maksas) kā attiecīgajā valsts iedzīvotājiem . Piemēram, ja pakalpojumu saņemat Vācijā, to sniegs līdzīgā apjomā un par līdzīgu samaksu, ja Jūs dzīvotu Vācijā. EVAK ļauj jums piekļūt veselības aprūpei pagaidu uzturēšanās laikā. EVAK ietvaros segtie ietvaros pakalpojumi, piemēram ir: neatliekama palīdzība, hronisku vai esošu slimību ārstēšanu, kā arī grūtniecību un dzemdības. EVAK varat izmantot, ceļojot uz ārzemēm vai atrodoties atvaļinājumā citā ES/EEZ valstī.

Gadījumos, kad pakalpojumu sniedzējs nav pieņēmis Jūsu EVAK vai tā jums nebija līdzi Jums joprojām ir iespēja saņemt ārstēšanās izdevum atmaksu vai lūgt Īrijas HSE apmaksāt rēķinu.

Lietas, kas jāatceras, lai pieteiktos naudas atmaksai, izmantojot EVAK ceļu Īrijā:

 • Ārstēšanai bija jābūt ārstēšanas valsts veselības aprūpes ietvaros;
 • Pakalpojuma sniedzējam bija jābūt līgumam ar valsti par šī pakalpojuma sniegšanu;
 • Jūs apmeklējāt valsti īslaicīgi (darbā, brīvdienās utt.)


Plānveida, neatliekamā vai nepieciešamā medicīniskā palīdzība privātā klīnikā ārzemēs – DIREKTĪVAS ceļš

Plānotā, neatliekamā vai nepieciešamā medicīniskā palīdzība privātā klīnikā ārzemēs – DIREKTĪVAS CEĻŠ PĒC ĀRSTĒŠANĀS
Direktīvas ceļš (veselības aprūpe jau saņemta) – piesakieties naudas atmaksai, ja esat saņēmis un samaksājis par veselības aprūpi ārzemēs privātā klīnikā/slimnīcā.

Jūs varat pieprasīt atmaksu par ārzemēs saņemto ārstēšanu. ES direktīva paredz, ka visi cilvēki, kas patstāvīgi dzīvo Īrijā, var saņemt atmaksu par ārstēšanos ārzemēs. Direktīvas ceļa ietvaros Jūs varat saņemt plānveida un neatliekamo palīdzību, ko nodrošina jebkura klīnika vai slimnīca t.sk privātā klīnikā. Būtībā, Jums ir tiesības saņemt atmaksu, ja Jums pienākto attiecīga vai līdzīga ārstēšana Īrijā.

ES pārrobežu direktīva attiecas uz visu sniegto vai nozīmēto veselības aprūpi. Direktīvas ceļš ietvaros Jums ir tiesības saņemt tādu pašu vai līdzvērtīgu veselības aprūpi, kas jums būtu piedāvāta tādā pašā situācijā Īrijas Republikā. Tas nozīmē, ka, ja jums ir pieejama medicīniskā aprūpe Dublinā, varat tai piekļūt Romā. ES pārrobežu direktīva attiecas arī uz zālēm un medicīnas ierīcēm.

Dažās situācijās Īrijas HSE varētu uzstāt, ka Jums ir nepieciešams veikt tādas pašas darbības, lai saņemtu ārstēšanu Īrijā. Piemēram, lai saņemt ceļa operāciju Īrijā Jums ir jāapmeklē specialists, pie kura ir nosūtījis jūsu GP. Tas nozīmē, ka HSE ir tiesības atteikt naudas atmaksu, ja jums ir veikta operācija bez iepriekšējas konsultācijas, vai nebija apmeklēts GP pirms konsultācijas. Šis ir ceļš, kas jāiziet katram pacientam Īrijas HSE sistēmā.

Salīdzinot ar EVAK, ES direktīvas ceļš sniedz jums piekļuvi neatliekamajai un nepieciešamajai veselības aprūpei privātajā sektorā. Gadījumā, ja Jūsu veselības stāvoklis pasliktinājās un tuvumā nebija nevienas valsts slimnīcas, varat izmantot ES direktīvas ceļa atmaksas pieprasījumam. Privātās slimnīcas parasti nepieņem EVAK, taču Jums ir iespējams samaksāt par ārstēšanu un pieprasīt atmaksu. Kā arī ir gadījumi, kad valsts slimnīcas sniedz privātos pakalpojumus un EVAK ceļš nav piemērojams.

Plānveida veselības aprūpe ārzemēs privātā klīnikā – DIREKTĪVA CEĻŠ
Direktīvs ceļš (plānojat doties uz ārzemēm) – iesakām saņemat atļauju pirms došanās. Jūs varat pieteikties un saņemt atļauju plānveida veselības aprūpes saņemšanai ārvalstu privātajās klīnikās/slimnīcās.

Ja jums ir tiesības saņemt pakalpojumus Īrijas HSE ietvaros, jūs varat izvēlēties saņemt šos veselības aprūpes pakalpojumus citā Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī, kurā ietilpst arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Jums būs jāsamaksā par pakalpojumu, un pēc atgriešanās Īrijā, HSE jums atmaksās šīs izmaksas. HSE atmaksas prasības nosaka Pārrobežu veselības aprūpes direktīva (ES Direktīva 2011/24/ES, pdf).

Atmaksas apjoms atkarīgs no saņemtā pakalpojuma un tā izmaksām , kā arī no vietējaš pakalpojuma cenas, kuru nosaka HSE. Atmaksas apjoms nepārsniegs HSE noteikto cenrādi Īrijā. HSE neatmaksā ar veselības aprūpi nesaistītas izmaksas, piemēram, ceļojumu viesnīcu, ēdināšanu.

Lai pretendētu uz atmaksu par veselības pakalpojumiem, kuri ir saņemti ārzemēs saskaņā ar šo direktīvu ceļu, Jums ir:

 • Nepieciešams kvalificēties valsts veselības aprūpei Īrijas Republikā;
 • Jums ir jābūt GP nosūtījumam pie specialista vai vēstulei, ka esat gaidīšanas rindā uz operāciju;
 • Nepieciešams saņemt konsultāciju pirms operācija no ārstējošā ārsta ārzemēs;
 • Saņemt atļauju no HSE (tas nav obligāti, bet tas Jums sniegs informāciju par garantēto atmaksas apjomu).

Plānveida veselības aprūpe valsts sistēmā ārvalstīs – S2/E112 ceļš.
S2/E112 ceļš –ļauj personai, kura gaida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu saņemt atļauju pakalpojuma saņemšanai ārvalstīs neveicot maksājumu par pakalpojumu. Šis attiecas uz plānveida veselības aprūpi ārvalstīs valsts klīnikā/slimnīcā.

Ja dzīvojat Īrijā un jums ir nepieciešama ārstēšana, kuru nav iespējams saņemt medicīniski pamatotā laikā Īrijā, iespējams, varēsiet izmantot ārstniecību ārzemēs (S2/E112). Lai saņemtu nepieciešamo ārstēšanu citā Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ ietver arī Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju) valstī vai Šveicē.

Jums nebūs jāmaksā par savu ārstēšanu pilnībā apjomā, izmantojot S2/E112. Gandrīz visi maksājumi tiks veikti starp HSE un slimnīcu ārvalstīs. Slimnīca lūgs maksāt tikai tad, ja tās valsts pacientam būtu jāmaksā. Piemēram, ja Jūsu ārstēšanās valstī pacientam par uzturēšanos slimnīcā jāmaksā 100 EUR, tad arī Jums būs jāmaksā!

Visai ārstēšanai saskaņā ar S2/E112 ir jāatbilst Īrijas tiesību aktiem, un tā vai nu nav pieejama Īrijā, vai nav pieejama medicīniski pamatotā laikā Īrijā. Tikai jūsu HSE konsultants var pieņemt lēmumu par to, kas tiek uzskatīts par medicīniski pamatotā laiku. HSE ārsts ņems vērā jūsu pašreizējo veselību un iespējamo slimības vai stāvokļa gaitu.

Jūsu konsultantam būs jāapstiprina, ka jums nepieciešama ārstēšana ārzemēs. Konsultantam arī jāapstiprina:

 • pakalpojums ir medicīniski nepieciešams un atbildīs jūsu vajadzībām.
 • ārstēšana nav eksperimentāla vai testa ārstēšana.
 • ārstēšana tiks veikta valsts veselības aprūpes ietvaros.
 • Jūs saņemsiet ārstēšanu slimnīcā, kas pieņems veidlapu “ES/EEZ veidlapa E112 (IE).
 • ārstēšanas izmaksas.