Skip to content
Home » Home » Valsts apmaksāta veselības aprūpe ārzemes, ja dzīvojat Norvēģijā » Ārstēšanās izdevumu atgūšana no Helfo Norvēģijā

Ārstēšanās izdevumu atgūšana no Helfo Norvēģijā

Jums ir iespēja pieteikties āsrtēšanās izdevumu atgūšana no Helfo par ārzemēs (t.sk Latvijā) saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Ja pakalpojumu sniedzējs bija privāts, saņemtas pakalpojums bija plānveida vai klīnika/slimnīca nepieņēma jūsu EVAK, jūs joprojām varat iesniegt prasību. Jūs varat saņemt atmaksu par plānveida un neatliekamo palīdzību, ko nodrošina jebkura klīnika vai slimnīca ārvalstīs t.sk. Latvijā saņemto palīdzību.

FAQ: ārstēšanās izdevumu atgūšana, ja dzīvojat Norvēģijā.

Ja tikai plānojat ārstēties ārzemēs, no Helfo varat saņemt atļauju ierpriekšējo atļauju. Piesakieties tūlīt, izmantojot mūsu Helfo pieteikuma veidlapu.