Skip to content

Ārstēšanas izdevumu atgūšana

Dzīvo kāda no ES, EEZ valsīt vai Šveicē? Plānota vai neplānota ārstēšana ārzemēs? Atgūsti izdevumus!

Izvēlaties valsti, kurā dzīvojat:

Valsts atmaksāta privāta ārstēšana ārvalstīs. Ja saņēmāt plānveida vai neatliekamo palīdzību privātā klīnikā, jūs joprojām varat atgūt izdevumus.

ES DIREKTĪVAS CEĻŠ

Plānveida veselības aprūpe ārvalstu VALSTS sistēmā

Jūs nevarat saņemt nepieciešamo ārstēšanu savā dzīvesvietas valstī un vēlaties doties uz ārzemēm? Ar S2/E112 formu tas ir iespējams.

S2 / E112 CEĻŠ

Neatliekamā palīdzība ārzemēs VALSTS sistēmā

Saņēmāt neatliekamo palīdzību ES/EEZ vai Apvienotajā Karalistē, un jums nebija līdzi EVAK. Jūs joprojām varat saņemt atmaksu.

EVAK CEĻŠ

Veselības aprūpes pakalpojumi ārvalstīs?

Ja dzīvojat ES, EEZ, Šveicē vai Apvienotajā karilstē un esat saņēmis vai domājat doties ārstēties uz ārzemēm uz citu ES, EEZ valsti vai Apvienoto Karalisti, Jums ir nepieciešams izprast, kā tas darbojas un ar to saistītos riskus.

Ja neievērosiet pareizās procedūras, jums, iespējams, būs jāsedz visi ārstēšanas izdevumi no saviem līdzekļiem. Jums ir pieejamas dažādas finansēšanas iespējas atkarībā no ES/EEZ valsts, kurā dzīvojat, valsts, kurā plānojat saņemt ārstēšanu, un klīniku/slimnīcu ārvalstīs.

Neatliekamā palīdzība ārzemēs ar Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)

EVAK sniedz jums piekļuvi medicīniski nepieciešamai valsts nodrošinātai veselības aprūpei īslaicīgas uzturēšanās laikā jebkurā no 27 ES valstīm, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē ar tādiem pašiem nosacījumiem un par tādu pašu samaksu (dažās valstīs bez maksas) kā cilvēki, kas ir apdrošināti tajā valstī. EVAK ir jāpieņem visām klīnikām un slimnīcām, kas sniedz valsts apmaksātu veselības aprūpi, taču dažos gadījumos kartes var nebūt līdzi vai ir radusies administratīva kļūda, kas neļauj to izmantot.

ES pārrobežu direktīvas ceļš

ES pārrobežu direktīva paredz ES iedzīvotājiem saņemt veselības aprūpi citā ES valstī, ko vēlāk atmaksā valsts veselības aprūpes sistēma. Ja jums ir tiesības uz ārstēšanu Jūsu mītnes valstī, jūs varat iegūt tiesības saņemt veselības aprūpi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstī, bet ne Šveicē, un pieteikties izdevumu atgūšanai. Atmaksātā summa būs līdzvērtīgas ārstēšanas izmaksām, ko jūsu valsts apdrošināšanas sistēma maksātu slimnīcai valstī, kurā jūs dzīvojat – jūs, iespējams, neatgūsit pilnu summu.

Plānotā veselības aprūpe ārvalstīs valsts sistēmā (S2/E112 ceļš)

S2 maršruts var dot jums tiesības uz valsts finansējumu plānotai valsts veselības aprūpei ES valstī vai Šveicē. Lai saņemtu S2/E112 formu, jums būs jāatbilst vismaz šiem atbilstības kritērijiem:

  • Plānotā ārstēšana jūsu mītnes valstī parasti tiktu nodrošināta personai jūsu apstākļos.
  • Pieprasītā ārstēšana ir pieejama ārstējošās valsts valsts veselības aprūpes sistēmas ietvaros.
  • Jūsu mītnes valsts nevar nodrošināt ārstēšanu medicīniski pamatotā laikā.

Ja jūsu S2/E112 pieteikums tiks apstiprināts, jūsu ārstēšana tiks nodrošināta ar tādiem pašiem aprūpes un samaksas nosacījumiem, kādi attiektos uz tās valsts iedzīvotājiem, kurā jūs plānojat saņemt pakalpojumus.

Positive: Professionalism

thumb Ewa Laudon
9 maija, 2021

Good service and good results. Got answers to all my questions. If needed,will use this service again!

thumb SybrWar
9 novembra, 2020

Positive: Professionalism ,  Responsiveness

thumb Blanka Bolcar
9 septembra, 2021

Strādāsim kopā pie jūsu nākamā izdevumu atgūšanas pieteikuma.

Izvēlieties valsti, kurā dzīvojat, un mēs palīdzēsim jums piekļūt valsts apmaksātai ārstēšanai ārzemēs un sakartot dokumentus, ja jums jau ir bijusi plānveida vai neatliekama medicīniskā palīdzība.