Skip to content
Home » Sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje Norvegijos gyventojams apmoka HELFO

Sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje Norvegijos gyventojams apmoka HELFO

Sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje Norvegijos gyventojams apmoka HELFO

Jei esate Norvegijos gyventojas ir turite teisę čia gauti sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat galite rinktis sveikatos priežiūros paslaugas atlikti kitose Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės šalyse (EEE taip pat apima Islandiją, Lichtenšteiną ir JK) arba Šveicarijoje ir Helfo jums apmokės arba grąžins patirtas išlaidas. Helfo kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos užsienyje gali būti jūsų pasirinkimas.

Visada rekomenduojame prieš gydantis užsienyje gauti išankstinį Helfo sutikimą (daugiau informacijos žemiau). Tačiau suprantama, kad ne visais atvejais galima kreiptis dėl išankstinio gydymo užsienyje. Pavyzdžiui, jei atostogų metu patekote į nelaimingą atsitikimą, išankstinio prašymo pateikti tiesiog neįmanoma.

Žemiau rasite visas galimas Norvegijos valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas, jei jau susimokėjote už gydymą.

Jei skubi ar būtinoji pagalba užsienyje gauta valstybinėje įstaigoje su ESDK, išlaidas kompensuoja Helfo.

ESDK kelias – kreipkitės dėl pinigų grąžinimo, jei jau esate gavęs sveikatos priežiūros paslaugas. Taikoma tik skubiai pagalbai bei nedelsiant teikiamam gydymui. Be to, paslaugos teikėjai užsienyje privalo būti valstybinės įstaigos, o ne privačios.

Norvegijoje išduota Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) suteikia teisę gauti medicininiu požiūriu būtinas valstybės teikiamas viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas kitoje ES/EEE valstybėje. Gydymas teikiamas tomis pačiomis sąlygomis ir už tą pačią kainą (kai kuriose šalyse nemokamai), kaip ir toje šalyje apdraustiems žmonėms. ESDK suteikia galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas laikinojo buvimo metu. Išmokos apima skubų gydymą, lėtinių ar esamų ligų gydymą, taip pat nėštumą ir gimdymą. ESDK galite naudotis keliaudami arba atostogaudami kitoje ES/EEE valstybėje.

Jei sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas nepriėmė jūsų ESDK kortelės arba negalėjote ja pasinaudoti, vis tiek galite kreiptis dėl pinigų grąžinimo arba paprašyti Helfo padengti sąskaitą.

Ką reikia žinoti, norint kreiptis dėl lėšų grąžinimo su ESDK:

 • Gydymas turi būti suteiktas valstybinėje įstaigoje;
 • Teikėjas privalo turėti sutartį su valstybe teikti šią paslaugą;
 • Jūsų lankymasis šalyje turi būti laikinas (darbas, atostogos ir pan.);
 • Kreiptis galite ne vėliau kaip per 6 mėnesius po suteikto gydymo. Jei nepertraukiamo buvimo ligoninėje metu buvo suteiktos kelios gydymo paslaugos, terminas skaičiuojamas nuo išrašymo iš ligoninės dienos. Pavyzdžiui, jei Ispanijoje patekote į automobilio avariją ir jums prireikė operacijos bei fizioterapijos, prašymo pateikimo terminas yra 6 mėnesiai po išvykimo iš ligoninės, kad būtų galima atlyginti tiek ligoninės išlaidas, tiek paskutinį fizioterapeuto vizitą.

Planinis, neatidėliotinas ar būtinas medicininis gydymas privačioje klinikoje užsienyje – DIREKTYVOS NUMATYTASIS BŪDAS PO GYDYMO. Sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje kompensuoja Helfo.

Direktyva numato, kad galite kreiptis dėl pinigų grąžinimo Norvegijoje, kai sveikatos priežiūra jau gauta. Jei esate gavęs sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje privačioje klinikoje/ligoninėje ir už jas susimokėjote, Helfo gali kompensuoti išlaidas.

Galite prašyti grąžinti pinigus už gydymą, gautą užsienyje, net jei paslaugų teikėjas buvo privatus ir dėl gydymo susitarta iš anksto. Jei už gydymą užsienio valstybinėje ligoninėje teko susimokėti kaip privačiam pacientui, ES direktyva suteikia visiems legaliai Norvegijoje gyvenantiems žmonėms teisę gauti kompensaciją. Pagal direktyvos nurodymus, galite gauti planinį bei neatidėliotiną gydymą bet kurioje klinikoje ar ligoninėje. Kitaip tariant, galite susigrąžinti pinigus, jei analogiškas gautasis gydymas jums būtų pasiūlytas ir Norvegijoje.

ES tarpvalstybinė direktyva apima visas suteiktas ar paskirtas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra tokios pačios arba lygiavertės gydymui Norvegijoje. Tai reiškia, kad jei turite prieigą prie gydymo Bergene, galite jį gauti ir Kaune, Lietuvoje. ES tarpvalstybinė direktyva taip pat apima receptinius vaistus ir medicinos prietaisus.

Kai kuriais atvejais Helfo gali reikalauti, kad atliktumėte tuos pačius žingsnius, kaip ir siekdami gauti gydymą Norvegijoje. Tai reiškia, kad Helfo turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jei jums buvo atlikta operacija be išankstinės konsultacijos. Tai kelias, kurį turi praeiti kiekvienas Helfo sistemos pacientas.

Skirtingai nei ESDK, ES direktyva suteikia galimybę gauti skubią ir būtinąją pagalbą privačiame sektoriuje. Jei jūsų sveikatos būklė pablogėjo ir šalia nebuvo valstybinių ligoninių, galite pasinaudoti direktyvos numatytu grąžinimo prašymu. Privačios ligoninės paprastai nepriima ESDK, tačiau sumokėti už gydymą ir vėliau susigrąžinti pinigus – įmanoma.

Ką reikėtų atsiminti, norint kreiptis dėl pinigų grąžinimo pagal ES direktyvą:

 • Gydymą gali suteikti valstybinės bei privačios klinikos/ligoninės;
 • Dėl gydymo galima susitarti iš anksto;
 • Šis variantas negalioja, jei gydėtės Šveicarijoje;
 • Kreiptis galite ne vėliau kaip per 6 mėnesius po gydymo. Jei nepertraukiamo buvimo ligoninėje metu buvo atlikti keli skirtingi gydymai, terminas skaičiuojamas nuo išrašymo iš ligoninės dienos. Pavyzdžiui, jei jums buvo atliktas klubo sąnario keitimas Lietuvoje, prašymo pateikimo terminas yra 6 mėnesiai po to, kai išvykote iš ligoninės.

Pagal direktyvą, galite kreiptis dėl leidimo keliauti ir gauti gydymo paslaugas užsienyje. Galite kreiptis ir gauti leidimą planinei sveikatos priežiūrai užsienio privačioje klinikoje/ligoninėje, kurią apmokės Helfo.

Jei turite teisę į Helfo teikiamas visuomenės sveikatos paslaugas Norvegijoje, galite pasirinkti gauti šias medicinos paslaugas kitoje Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narėje, kurioms taip pat priklauso Islandija ir Lichtenšteinas. Turėsite susimokėti iš anksto, o išlaidas jums atlygins Helfo. Tokią galimybę numato Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyva (ES direktyva 2011/24/ES, pdf).

Jums bus grąžinta suma lygi valstybinės sveikatos priežiūros paslaugų Norvegijoje kainai arba visos gydymo išlaidos užsienyje, jei jos mažesnės. Helfo gali kompensuoti ir dalį jūsų kelionės išlaidų, atitinkančias tas, kurias patirtumėte Norvegijoje. Tačiau kitokios išlaidos, tokios kaip viešbučiai, negali būti grąžinamos.

Tam, kad pagal direktyvą būtų grąžinti pinigai už sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje, turite:

 1. Turėti teisę gauti viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas Norvegijoje.
 2. Turėti sveikatos specialisto Norvegijoje arba gydytojo užsienyje siuntimą. Norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje, galite pasinaudoti savo bendrosios praktikos gydytojo arba specialisto siuntimu viešajai sveikatos priežiūros paslaugai Norvegijoje.
 3. Susitarti dėl konsultacijos su gydytoju užsienyje. Jei jums atliekama operacija, būtina konsultuotis užsienyje.
 4. Keliauti į užsienį dėl sveikatos priežiūros paslaugų.
 5. Gauti išankstinį Helfo patvirtinimą (tai nėra privaloma, bet patariama. Helfo taip pat informuos apie galimą kompensacijos sumą).
 6. Šis variantas negalimas, jei planuojate gydytis Šveicarijoje;
 7. Informaciją (medicininius dokumentus ir sąskaitas faktūras/kvitus) apie savo gydymą užsienyje turite pateikti per 6 mėnesius po gydymo. Jei nepertraukiamo buvimo ligoninėje metu buvo atlikti keli skirtingi gydymai, laikas skaičiuojamas nuo išrašymo iš ligoninės datos.

Planinis gydymas užsienio valstybinėje sistemoje – S2/E112 BŪDAS

S2/E112 numato būdą kreiptis dėl leidimo vykti į užsienį planinėms sveikatos priežiūros paslaugoms valstybinėje klinikoje ar ligoninėje. Paprastai ši schema galioja itin specializuotoms medicininio gydymo paslaugoms, kurios neteikiamos Norvegijoje. Tokiais atvejais Helfo apmokama sveikatos priežiūros paslauga užsienyje yra įmanoma.

Jei gyvenate Norvegijoje ir jums reikalingas gydymas, kurio negalite gauti čia, turite galimybę pasinaudoti Gydymo užsienyje schema (S2/E112). Tokiu būdu galite gauti reikiamą gydymą kitoje Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE taip pat apima Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją) šalyje arba Šveicarijoje.

Jums nereikės pilnai mokėti už gydymą su S2/E112. Beveik visi mokėjimai bus atliekami tiesiogiai tarp Helfo ir ligoninės. Ligoninė jūsų paprašys susimokėti tik tuo atveju, jei būtų prašoma susimokėti ir jų šalyje gyvenančio paciento. Pavyzdžiui, jei šalyje, kurioje gydomas pacientas, už buvimą ligoninėje reikia mokėti 100 EUR, šią sumą mokėsite ir jūs.

Visos gydymo paslaugos pagal S2/E112 turi atitikti Norvegijos įstatymus ir būti neteikiamos Norvegijoje arba neprieinamos per mediciniškai pagrįstą laiką. Helfo atsižvelgs į jūsų dabartinę sveikatą ir tikėtiną jūsų ligos ar būklės eigą.

Jūsų konsultantas turės patvirtinti, kad jums reikalingas gydymas užsienyje. Turėsite pateikti šią informaciją:

 • kad turite teisę į būtinas specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas (tyrimą ar gydymą);
 • Norvegijos sveikatos priežiūros specialisto siuntimą gauti specializuotą sveikatos paslaugą;
 • kad gydymas bus atliekamas viešajame sektoriuje ir užsienio ligoninė ketina priimti ES/EEE formą E112 (NO);
 • paciento sveikatos priežiūros įrašus ir (arba) išrašymo santrauką.
 • ES (Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipro Respublika, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija , Slovėnija, Ispanija ir Švedija)